Kochaj Boga! Kochaj Ludzi!

Udzielaj twego chleba głodnemu, a szat swoich użycz nagim! Ze wszystkiego, co ci zbywa, dawaj jałmużnę, a oko twoje niech nie będzie skąpe, gdy ją dajesz (Tb 4, 16)
WSPOMÓŻ NAS

Ruchy i organizacjeDzieci Maryi   W dniu 29 maja 2016 roku podczas niedzielnej Mszy Świętej w naszej parafii 16 dzieci zostało przyjętych przez Księdza Proboszcza do wspólnoty scholi "Dzieci Maryi".

Przyjęły na siebie 10 Zadań Dziecka Maryi:
1. Dziecko Maryi, żyje w Łasce Uświęcającej.
2. Bierze czynny udział w niedzielnej Eucharystii.
3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.
4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
5. Pogłębia swoją wiedzę religijną i systematycznie uczęszcza na spotkania wspólnoty.
6.Kocha swoją parafię i aktywnie włącza się w jej życie.
7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie.
8. Jest wzorem ucznia w szkole.
9. Śpieszy bliźnim z pomocą.
10.Jest świadkiem i apostołem Jezusa w otoczeniu.

W czasie przyjmowania do wspólnoty, Księża założyli nam cudowny medalik, Maryi Niepokalanej, który nosimy z wielką dumą. W tym roku spotykamy się w d dwóch grupach:
Schola starsza w środy o 16.00
Schola młodsza w niedzielę o 10.30 - czyli godzinę przed Mszą Świętą.
ZAPRASZAMY chętne dzieci i młodzież do włączenia się z nami w śpiew podczas Eucharystii o godz. 9.30 i 11.30.

Spędzamy razem wakacje i okolicznościowe spotkania integracyjne jak: urodziny, ognisko, spotkanie ze św. Mikołajem, czy Andrzejki...

I nasze wakacje zasponsorował nam Pan Tadeusz Wrześniak, właściciel wielu hut szkła w Polsce.
W tym roku, sami trochę popracowaliśmy, sprzedając palmy na nasze wakacje w Tuchowie i Ciężkowicach.
spójrzcie tylko na zdjęcia :)

Kliknij by powiększyć

„Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego”


w Szewnie powstała 14 czerwca 2011 r.
Obecnie obowiązki przewodniczącej pełni: Pani Urszula Sokół , jej zastępczynią jest Marzena Słapek. Do naszej wspólnoty należy 15 osób, zaangażowanych w realizowanie charyzmatu bł. Edmunda w naszej parafii oraz 8 osób wspierających nas modlitwą i cierpieniem.

· zadania i inicjatywy formacyjne członków:
Rodzina bł. Edmunda spotyka się raz w miesiącu (drugi poniedziałek miesiąca). Każde spotkanie poprzedzone jest uczestnictwem w Eucharystii, po której uczestniczymy w nowennie do bł. Edmunda Bojanowskiego, połączonej z odczytywaniem intencji zapisanych w Księdze Próśb
i Podziękowań, odmówieniem Litanii do bł. Edmunda zakończona ucałowaniem relikwii Ojca Założyciela.
W trzeci piątek miesiąca członkowie Rodziny przygotowują i prowadzą adorację Najświętszego Sakramentu. Od października schola RBE prowadzi śpiew podczas tych adoracji.
· realizacja zadań apostolskich i charytatywnych:
Członkowie Rodziny wraz z siostrą Blanką i siostrą Weroniką systematycznie odwiedzają osoby starsze, samotne i chore, pomagają przy organizacji spotkań dla chorych i samotnych (wakacyjne i opłatkowe). Włączamy się także w pomoc Dzieciom Bł. Edmunda w Boliwii.


Kliknij by powiększyć


Ministranci

Niewątpliwie pierwszą wspólnotą jaka powstaje w każdej parafii są ministranci używając pełnej nazwy „Liturgiczna Służba Ołtarza” od razu rozumiemy charakter i zadania jej członków – ministrantów.

Ministrant lub minister (łac.: ministro, -are; -avi; -atum – służyć, posługiwać, pomagać) osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzebów, nabożeństw). Ministranci są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo i stają się jej członkami.

Jak sama nazwa wskazuje – wykonują służbę przy Ołtarzu, przy sprawowaniu Eucharystii i innych obrzędów. Ich zadaniem jest uczynienie liturgii sprawniejszą (gdy ministrant przyniesie kielich, czy pomoże kapłanowi przy lavabo, ten nie musi robić tego sam, w wyniku czego poprawia się szybkość sprawowania liturgii), jak również piękniejszą, bardziej uporządkowaną (kapłan wykonujący tylko swoje czynności i ministranci u jego boku ukazują wagę eucharystii w lepszym stopniu niż sam kapłan, robiący „wszystko”). Zadaniem ministrantów jest także odciążenie celebransa z czynności, które nie są dla niego zastrzeżone (wykonywanie psalmów, czytań, czy np. rozkładanie bielizny kielichowej podczas przygotowania darów). Podstawowym z nich jest obecność przy Ołtarzu.

Ministranci służą poprzez niesienie żywych znaków obecności Chrystusa we wspólnocie Ludu Bożego, tym samym przyczyniają się do tego, by liturgia była pełniejsza, wyrazistsza.

Oczywiście bycie ministrantem nie ogranicza się tylko do Eucharystii. Liturgiczna Służba Ołtarza tworzy pewną zgraną grupę społeczną, która spędza razem czas na zbiórkach, wyjazdach turystycznych i oazowych. Kwintesencją roku służby liturgicznej jest pomoc księdzu podczas Wizyty Duszpasterskiej (tzw. Kolędy).

„Bycie ministrantem” to zaszczyt i wyróżnienie. Przez wiele lat w naszej parafii grupa ministrantów w „różnych składach” nie tylko służyła przy ołtarzu, ale wielokrotnie uczestniczyła w różnych projektach związanych z organizacją uroczystości parafialnych, pomocy innym grupom parafialnym, a także włączała się w prace renowacyjno - porządkowe świątyni i całego zespołu kościelnego.

Patronami ministrantów są: Św. Tarsycjusz, Św. Stanisław Kostka, Św. Alojzy Gonzaga, Św. Jan Berchmans i Św. Dominik Savio.

MINISTRANTURA zawierająca przepisy liturgiczne dla ministrantów, akolitów i turiferarza wraz z tekstem mszy św. w języku łacińskim i polskim. Wydał ks. dr Gerard Szmyd, proboszcz kościoła św. Magdaleny we Lwowie, Lwów 1934, Nakładem autora.
Ruch dla Lepszego Świata
Ruch dla Lepszego Świata

   Movimento per un Mondo Migliore powstał z inicjatywy o. Riccardo Lombardiego SJ (1908-1979), włoskiego jezuity, który po II wojnie światowej głosił potrzebę głębokiej odnowy świata. O. R. Lombardi był bliskim współpracownikiem papieża Piusa XII, który 10 lutego 1952 r. w specjalnym przesłaniu wezwał do wysiłku budowania Lepszego Świata, według serca Bożego. Grupa Promotorów Ruchu, zachęcona przez Piusa XII i jego następców, przeżywała okres szybkiego rozwoju w latach przygotowania Soboru, wzmacniając tzw. nurt promocji laikatu. W trakcie trwania soborowych sesji o. Lombardi spotkał się w Rzymie oraz w Centrum „Mondo Migliore” w Rocca di Papa z ok. 1200 biskupami z całego świata, proponując tworzenie lokalnych grup zaangażowanych w promowanie soborowej odnowy i nawrócenia w życiu Kościoła. Dla współpracowników o. Lombardiego ważnym momentem było rozpoczęcie w 1971 r. projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii (obecnie nosi on nazwę Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji), jako konkretnego instrumentu wprowadzania soborowych przemian w realiach wspólnoty parafialnej.

Polska Grupa Promotorów
   Początki PGP sięgają roku 1971, kiedy to s. Maria Stecka RSCJ oraz kilku kapłanów wzięło udział w rekolekcjach zorganizowanych w Centrum Ruchu w Rocca di Papa. W 1978 r. w Krakowie ks. Fidel Villaverde, bliski współpracownik o. Lombardiego oraz kilku polskich księży spotkało się z kardynałem Karolem Wojtyłą. W tym samym roku ks. Mieczysław Nowak został wybrany dyrektorem Polskiej Grupy Promotorów i kierował nią przez 23 lata. W 1979 r. reprezentował PGP na Wieczerniku (zgromadzenie generalne Ruchu zwoływane co 4 lata). Był to ostatni Wieczernik z o. Lombardim, który zmarł kilka miesięcy później (14 grudnia 1979 r.).
   W 1983 r. w parafii Trzebinia przeprowadzona została analiza i diagnoza parafii, rozpoczynająca realizację projektu NOP w Polsce. Obecna nazwa to Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji. W 1988 r. projekt został podjęty przez kolejne parafie.

Parafie realizujące PPOE
   PPOE obecnie (2016 r.) realizowany jest w: Dysie, Elblągu, Hrubieszowie, Jawidzu-Rokitno, Kaliszu, Kazimierzówce, Kąkolewnicy, Klemensowie, Krośnie, Lublinie, Łęcznej, Malborku, Morawicy, Ostrowcu Świętokrzyskim, Przemyślu, Szewnie(od 2010), Szówsku, Tarnobrzegu, Toruniu. Szczególnym znakiem komunii wspólnot parafialnych realizujących program odnowy są coroczne Ogólnopolskie Pielgrzymki Parafii w Ruchu dla Lepszego Świata.


Ósmy rok drogii ku nowemu obliczu Parafii pod hasłem:
"W Duchu Świętym odpowiedzialni za siebie nawzajem"


Cel roku:
   Mieszkańcy Parafii św. Mikołaja w Szewnie do czerwca 2018 odkrywali Kościół w którym jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni poprzez zorganizowanie i przeżycie wydarzeń parafialnych w ósmym roku programu odnowy i ewangelizacji.

Okazja i wydarzenia 2017/2018
1. WRZESIEŃ – Rocznica wybudowania kościoła – WARTOŚĆ: Kościół w którym troszczymy się nawzajem o     siebie
2. PAŹDZIERNIK – 100-lecie objawień fatimskich – WARTOŚĆ: Dbanie o zbawienie wszystkich ludzi
3. STYCZEŃ – Wizyta Duszpasterska – WARTOŚĆ: Odpowiedzialność za tych którzy nam posługują (posłańcy,     rejonowi, siostry, kapłani)
4. MARZEC - Spowiedź wielkopostna– WARTOŚĆ: Przywołanie do porządku
5. CZERWIEC – Boże Ciało – WARTOŚĆ: Niesienie pomocy
Next