Kochaj Boga! Kochaj Ludzi!

Udzielaj twego chleba głodnemu, a szat swoich użycz nagim! Ze wszystkiego, co ci zbywa, dawaj jałmużnę, a oko twoje niech nie będzie skąpe, gdy ją dajesz (Tb 4, 16)
WSPOMÓŻ NAS

Kontakt


Plac ks. Marcina Popiela 2
24-700 Ostrowiec Świętokrzyski

Email: kontakt@parafiaszewna.pl
Tel: 41 2484370

Zarządca cmentarza
Wiesław Kolasa
Tel: 798 780 368

Galeria podziemna
Tel: 798 780 368

Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego
doradca rodzinny – Jolanta Wiśniewska
Tel: 509 977 422

Niepubliczne Przedszkole przy parafii Świętego Mikołaja w Szewnie
Szewna, Plac ks. Marcina Popiela 6
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel: (41) 265 18 78 lub 505 547 557
Next