Kochaj Boga! Kochaj Ludzi!

Udzielaj twego chleba głodnemu, a szat swoich użycz nagim! Ze wszystkiego, co ci zbywa, dawaj jałmużnę, a oko twoje niech nie będzie skąpe, gdy ją dajesz (Tb 4, 16)
WSPOMÓŻ NAS

Kancelaria

Od 1 stycznia do 31 marca
Poniedziałek – Piątek 17:30 – 18:00
Sobota 9:00-10:00

W kwietniu
Poniedziałek – Piątek 18:30 – 19:00
Sobota 9:00-10:00

W maju
Poniedziałek – Piątek 19:00 – 19:30
Sobota 9:00-10:00

Od 1 czerwca do 31 września
Poniedziałek – Piątek 18:30 – 19:00
Sobota 9:00-10:00

W październiku
Poniedziałek – Piątek 18:00 – 18:30
Sobota 9:00-10:00

Od 1 listopada do 31 grudnia
Poniedziałek – Piątek 17:30 – 18:00
Sobota 9:00-10:00

W niedziele i święta kancelaria nieczynna
W sprawach nagłych kontakt o każdej porze dnia i nocy

Wymagane dokumenty przy zgłaszaniu
prośby o udzielenie sakramentu:

Chrztu (odpis skrócony aktu urodzenia, kandydaci na rodziców chrzestnych mieszkających poza tutejszą parafią przedstawiają zaświadczenie od własnego Proboszcza o dopuszczeniu do pełnienia funkcji ojca chrzestnego / matki chrzestnej);

Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania (uczniowie należący do parafii a uczęszczających do innych szkół podstawowych i gimnazjalnych niż te, które położone są w obrębie parafii zgłaszają w tutejszej kancelarii chęć przystąpienia do tych sakramentów najpóźniej do końca września danego roku kalendarzowego);

Małżeństwa (kandydaci na małżonków przestawiają: metryki chrztu św. (o ile chrzest był poza tutejszą parafią), świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego, przy małżeństwach konkordatowych zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego, wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu, stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa wedle prawa państwowego);


Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego

doradca rodzinny – Jolanta Wiśniewska

Jeśli:
  • - przygotowujesz się do zawarcia Sakramentu Małżeństwa;
  • - chcesz rozwijać swoją miłość małżeńską czy rodzinną;
  • - chcesz porozmawiać o czystości przedmałżeńskiej czy małżeńskiej;
  • - chcesz porozmawiać o odpowiedzialnym rodzicielstwie;
  • - chcesz nauczyć się rozpoznawania okresów płodności małżeńskiej;
  • - masz problem z płodnością małżeńską;
  • - przeżywasz kryzys małżeński czy rodzinny;
  • - masz problem osobisty;
  • - chcesz porozmawiać na temat małżeństwa czy rodziny;

serdecznie zapraszamy do Poradni Życia Rodzinnego

Jedną z form pomocy narzeczonym, małżonkom i rodzicom jest poradnictwo rodzinne. W Poradniach Życia Rodzinnego pełnią posługę osoby świeckie (doradcy życia rodzinnego), których cechuje fachowość i osobiste świadectwo życia Ewangelią. Osoby te posiadają aktualną misję kanoniczną Biskupa Sandomierskiego. W naszej diecezji za udzielane porady (spotkania w poradni) nie płacą zarówno narzeczeni jak i inne osoby odwiedzające poradnię.

spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - 509 977 422Next