Kochaj Boga! Kochaj Ludzi!

Udzielaj twego chleba głodnemu, a szat swoich użycz nagim! Ze wszystkiego, co ci zbywa, dawaj jałmużnę, a oko twoje niech nie będzie skąpe, gdy ją dajesz (Tb 4, 16)
WSPOMÓŻ NAS

Akcja pomocy dla Jasia!
Jaś urodził się w 29 tygodniu ciąży, a jego stan od początku był określany przez lekarzy jako ciężki.
Terapia komórkami macierzystymi polega na pobraniu takich komórek od dawcy i podaniu ich Jasiowi w formie kroplówki. Został on już zakwalifikowany na 5 takich terapii w ciągu kilku miesięcy. Kroplówki będą podawane w Klinice Neurologii w USD w Lublinie, gdzie pobyt będzie płatny. Koszt jednej doby pobytu to 586 zł. czytaj więcej...

Informacja dotycząca zakresu dotychczas wykonanych prac restauracyjno- konserwatorskich zabytkowego, późnobarokowego zespołu kościelnego w Szewnie :


Drodzy Parafianie, miło jest mi poinformować o stanie wykonanych zadań modernizacyjno – remontowych, jakie udało się wykonać w ostatnim czasie, by przywrócić dawny blask kościoła i niepowtarzalną architekturę całego otoczenia,
- odnowiono wikarówkę i otwarto w niej Izbę Pamięci Ks. Marcina Popiela, w której zgromadzono pamiątki po niezwykłym, zasłużonym dla parafii i ludzi duszpasterzu: książki, sutannę, ornaty, księgi liturgiczne, przedmioty codziennego użytku
- odrestaurowano podziemne korytarze i zagospodarowano jego część na Podziemną Galerię, miejsce, w którym aktualnie odbywają się konferencje, sympozja, a także okazjonalne uroczystości świeckie i duchowne
- wyłożono kostką brukową alejki w najstarszej nekropolii Ostrowca, cmentarzu grzebalnym
- wyłożono płytkami chodnikowymi plac przed kościołem w sposób harmonizujący (zgodnie z sugestią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach) z opaską wokół świątyni
- odnowiono zabytkową dwukondygnacyjną kaplicę usytuowaną obok ołtarza polowego, która od pewnego czasu (poświęcona przez biskupa Edwarda Frankowskiego) służy, jako kaplica pogrzebowaPlany i zamierzenia parafii na najbliższy czas:


-odnowienie dwóch figur aniołów (cherubinów) tzw. odorantów 24- karatowym złotem, w specjalistycznej pracowni złotniczej w Kielcach pod okiem i zgodnie ze wskazaniami wojewódzkiego konserwatora zabytków, które po renowacji ponownie ozdobią kaplicę Arki Najświętszego Sakramentu tuż przy tabernakulum
- zakończenie prac restauratorskich w Kaplicy Najświętszego Sakramentu - na odnowienie i konserwacje czeka potrójna ekspozycja (trójgran) jeszcze ze starego kościoła przedstawiająca m.in., Św. Mikołaja oraz obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
- kontynuowanie prac związanych z odkrywaniem i zabezpieczaniem kolejnych kilometrów podziemnych korytarzy
- rozbudowa bazy turystycznej poprzez przygotowanie obiektu hotelowo-oazowego dla pielgrzymów, wycieczkowiczów i obozowiczów odwiedzających region swiętokrzyski
- przygotowanie – przy współudziale gminy Bodzechów - projektu zagospodarowania terenu i w niedalekiej przyszłości urządzenie placu przed kościołem

Parafianom, Przyjaciołom i Darczyńcom z głębi serca dziękuję, Bóg Zapłać!
Proboszcz, ks. kanonik Jan Butryn


Jeżeli chcesz, możesz dołożyć cegiełkę do budowania naszej wspólnoty!
Next