Parafia Świętego Mikołaja
w Szewnie

Historia

Parafia Szewna jest jedną ze starszych parafii tutejszej okolicy. Już w XV wieku wymieniano Szewną (Siewną) jako wieś należącą do klucza kunowskiego majątku biskupów krakowskich. Parafia została erygowana przed rokiem 1326. Historyk J. Długosz w księdze uposażeń diecezji krakowskiej pisze o r. 1440, że Szewna należąca do biskupa krakowskiego ma kościół drewniany ku czci św. Mikołaja poświęcony, którego kolatorem jest kanonik kielecki. Był nim wówczas ks. Stanisław Czajka z Nowego Dworu herbu Dębno. Kanonia ta nazywała się szewieńską, gdyż z pól szewieńskich pobierała dziesięcinę.

 

rozdzielnik_krotki

 

Kościół w Szewnie, jak wspomina J. Długosz w r. 1440, był drewniany. W XVII wieku został rozebrany, a z jego drzewa zbudowano szkołę. Potem stanął w Szewnej kościół murowany, ale mały, ciemny, bez bocznych naw, bez kaplic i wieży. W 1657 r. złupiony i znieważony przez Szwedów. W 1755 roku kościół ten rozebrano, a materiał użyto do nowego, obecnego kościoła. Tak powstał obecny kościół. Swoim nakładem wymurował go ks. Sebastian Pisulewski kanclerz, oficjał sandomierski, kanonik opatowski, pleban szewieński. Zaprojektował też całe otoczenie: plebanię, wikarówki, dom dla służby. Architektem i dozorcą budowy tegoż kościoła był ks. Józef Karsznicki z zakonu jezuickiego. Przy budowie zatrudnieni byli: majster Mikołaj Pawłowski oraz malarz Walenty Micznowski, stolarz Franciszek Miler z Sandomierza i cieśla Sebastian. Kościół zbudowany jest częściowo z kamienia i częściowo z cegły. Utrzymany jest w stylu późnobarokowym.

 

rozdzielnik_krotki

 

Cały kompleks architektoniczny stanowi zabytek wysokiej klasy w woj. kieleckim. Zdobi go piękny fronton między dwoma bocznymi wieżami. Kościół ma trzy nawy. Za prezbiterium ośmioboczna rotunda. Wielki wkład w uratowanie od zniszczenia plebanii i innych obiektów włożył ks. I. Grynfeld, a także ks. Wł. Gąsiorowski, ks. Edward Szatowski – proboszczowie tej parafii. Obecny stan kościoła wymaga dokończenia malowania naw bocznych i zakrystii, konserwacji obrazów, złocenia ram, oraz innych elementów. Parafia posiada akta parafialne od 1797r.

Facebook
Ofiara na parafię

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Mikołaja w Szewnie, siedziba: Szewna, Plac ks. Marcina Popiela 2.