Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej założył świecki człowiek, bł. Edmund Bojanowski, w 1850 r. na terenie archidiecezji poznańskiej w Podrzeczu k. Gostynia Wielkopolskiego. Wypracował on ideę „ochronek”- przedszkoli dla dzieci wiejskich, które „ochraniały” ich zdrowie moralne i fizyczne. Pierwsza taka ochronka założona w 1850 r. w Podrzeczu dała początek całemu zgromadzeniu. Bł. Edmund Bojanowski zatrudnił w niej 3 młode wiejskie dziewczęta; w kilka lat później dziewczętom poświęcającym się bezinteresownie pracy w licznie powstających nowych ochronkach, nadał zakonny styl życia według reguły sformułowanej  i dostosowanej do charakteru podejmowanego przez nie apostolstwa. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP,  z domem w Dębicy, usamodzielniło się 27 października 1890 r. Przez Stolicę Apostolską zostało zatwierdzone dekretem pochwalnym 13 lipca 1929 r. Definitywnie zaś aprobaty dokonał 2 marca 1937 r. papież Pius XI. Specyficznym celem służebniczek dębickich jest służba dzieciom, a także chorym i ubogim.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STONIE ZGROMADZENIE  www.bdnp.pl