XII Tydzień Biblijny

W III Niedzielę Wielkanocną – 26.04.2020 – rozpoczynamy
XII Tydzień Biblijny pod hasłem:
„Misterium Słowa, które stało się chlebem życia”

Zachęcamy wszystkich wiernych aby w nadchodzącym tygodniu znaleźli czas na lekturę Pisma Świętego. Czas epidemii może stać się dla nas okazją do czerpania wiary i nadziei z Ewangelii.
Do wspólnotowej lektury na czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego została wybrana Ewangelia według św. Mateusza.