Wspaniały jubileusz

Parafia p.w. św. Mikołaja w Szewnie świętowała jubileusz 690 lat istnienia. Za dar parafii wspólnota dziękowała Bogu i ludziom podczas dziękczynnej Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Frankowskiego.

-Doniosły Jubileusz parafii splata się w czasie z innymi wydarzeniami, rangi państwowej i kościelnej. Odnotowujemy- 1050. urodziny naszego Narodu i Ojczyzny, przeżywamy Rok Miłosierdzia, pamiętaliśmy o 25. rocznicy śmierci umiłowanego ks. Infułata Marcina Popiela. Zabytki i wspaniała architektura kościoła, kilka znakomitych wieków historii i prawie 50 lat pracy duszpasterskiej w Szewnie słynnego ks. Infułata Marcina Popiela, to wyjątkowe kryteria charakteryzujące liczącą obecnie około 5 tys. Mieszkańców parafię w Szewnie, – mówił ks. kan. dziekan, Jan Butryn, witając zebranych gości.

Hołdując dewizie „Przeszłość – Przyszłości” historię parafii i kościoła w Szewnie przedstawiła, reprezentująca wspólnotę parafialną, Krystyna Anna Jurys. Eksponując walory późnobarokowego kościoła, nie bez powodu nazwanego „perłą baroku” i parafii, której początki sięgają drugiej połowy XIII wieku – zadeklarowała wolę Parafian, by kontynuując dzieło przodków, dochować wierności chrześcijańskiemu dziedzictwu i wypełnić ich testament.

-Gdy wrogowie próbowali zniszczyć świątynię, aby rozsadzić fundamenty naszej tożsamości, to szewieńscy parafianie zapełniali kościół, w nim szukając wspólnoty i udowadniając ponadczasową mądrość decyzji swoich przodków.

Przez wieki parafia oparła się licznym wichrom i zawieruchom wojennym, dzięki posłudze kapłańskiej jej znakomitych proboszczów, administratorów, wikariuszów i służbie ofiarnych parafian. Kościół znikał ze Wzgórza Szewieńskiego i triumfalnie wracał. Fascynujące kamienne mury nadal kryją w sobie zagadkową historię, by wspomnieć chociażby te nieodkryte jeszcze podziemne korytarze – mówiła K. A. Jurys.

Ks. bp. E. Frankowski w wygłoszonej homilii podkreślił znaczenie jubileuszu dla wspólnoty parafialnej, który obchodzony jest w szczególnym dla Kościoła czasie pochylania się nad tajemnicą Roku Miłosierdzia. – Niech ofiara Mszy św. stanie się wyrazem wdzięczności Bogu w Trójcy Jedynemu za każde dobro, jakie spłynęło na wspólnotę parafialną; za piękny kościół wzniesiony ku chwale Bożej – mówił ks. biskup, zachęcając do modlitwy. – Gratuluję wam tego pięknego jubileuszu i życzę, aby wasza wspólnota pogłębiała się i coraz bardziej stawała się obrazem miłości i jedności.

– Przez 690 lat istnienia parafii trwała tu budowa kościoła jako budynku, ale też budowa Kościoła z żywych kamieni, których spoiwem jest miłość, a którym wszyscy jesteśmy. Księże proboszczu, twoja posługa duszpasterska i twoja postawa wpisały się na trwałe w historię tej parafii we wszystko to, co dokonało się tutaj w sensie duchowym i materialnym. Podziwiamy piękno kościoła i piękno ludzkich serc – mówił ks. biskup, zwracając się do zebranych.

Dla tych, którzy sercem otwartym i hojnym wspierali parafię, chór Cantate Domino, działający przy parafii NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Św. pod dyrekcją Andrzeja Budzińskiego, wyśpiewał podniosłe „Alleluja”.

Niedzielne uroczystości jubileuszowe poprzedziły misje święte. Przez kilka dni wierni wraz ze swoimi duszpasterzami pochylali się nad prawdami wiary i moralności chrześcijańskiej, czyniąc rachunek sumienia z zawierzenia Bogu i wypełniania przykazania miłości wobec bliźnich. Prowadzona przez ks. Jana Butryna wspólnota parafialna, po raz kolejny doświadczyła obecności Boga w słowie i sakramentach.

Członkowie grup modlitewnych i wspólnot duszpasterskich: Koło Żywego Różańca, Ruch dla Lepszego Świata, ministranci, a także organizacje o charakterze społeczno- kulturalnym, zatroszczyli się o odpowiednią oprawę nabożeństw i liturgii. W czasie Mszy św. i nauk stanowych, mieszkańcy parafii kolejny raz powierzali siebie i swoich bliskich Bożemu Miłosierdziu. O czasie misyjnych przeżyć i zobowiązań już na zawsze przypominać będzie tabliczka umieszczona na krzyżu misyjnym.
Po wspólnej modlitwie był czas na podziękowania i życzenia składane na ręce ks. proboszcza, który podkreślał, że mimo upływu lat czas troski o duchową i materialną świątynię nie mija. – Najważniejsze jeszcze przed nami, wciąż musimy starać się, by nasza parafia była miejscem, w którym każdy będzie mógł doświadczyć żywej wiary – kontynuował ks. J. Butryn.

Świeccy, dziękując Bogu za to, że pozwolił im ofiarować sobie i kolejnym pokoleniom dar najcenniejszy, czyli kościół, prosili, by w trudzie wznoszone przez nich mury, zawsze wypełniała głęboka wiara i gorąca miłość do Boga i bliźnich.

Do tych słów dołączyli także obecni na jubileuszowej Eucharystii, licznie przybyli goście, wśród nich senator Jarosław Rusiecki i poseł Andrzej Kryj, wiceprzewodniczący Sejmiku województwa świętokrzyskiego Grigor Szaginian, wójt Jerzy Murzyn wraz z radnymi gminy Bodzechów, dziekani dekanatu ostrowieckiego: ks. prałat Jan Sarwa, i kunowskiego ks. Ryszard Konecki, proboszczowie i księża z sąsiednich parafii oraz ci, których droga duszpasterskiego posługiwania wiodła przez parafę św. Mikołaja w Szewnie. We Mszy św. uczestniczyła młodzież i dyrektorzy miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum, a także wychowankowie przedszkola, którzy przygotowani przez siostry zakonne, uświetnili oprawę muzyczną uroczystości.

Krystyna Anna Jurys