Uroczystość odpustowa ku czci św. Mikołaja Biskupa

W czwartek 6.12 obchodziliśmy uroczystość ku czci św. Mikołaja Biskupa, głównego patrona naszej parafii. O godz. 17:00 odbyła się uroczysta Suma Odpustowa, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prałat Stanisław Szczerek. Po Mszy św. na dzieci
i dorosłych czekała niespodzianka, każdy otrzymał symboliczny podarunek od Św. Mikołaja. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości.