Środa Popielcowa

Modlitwa i post mogą nas prowadzić w złym kierunku, koncentrować na samym sobie, dając nam fałszywe poczucie bycia dobrym. Mogą nas odwodzić od zasadniczego pytania:

Co jest moim problemem, co jest moim grzechem?

Nawrócić się to przekierować swoje motywacje
i satysfakcje  z siebie na Boga…