Schola „Dzieci Maryi”

29 maja 2016 roku podczas Eucharystii o godz. 11.30 w kościele parafialnym pw św. Mikołaja i św. Rocha w Szewnie, 16 dzieci, które od września 2015 roku systematycznie uczestniczyły w cotygodniowych spotkaniach scholi, zostały uroczyście prztjęte do Wspólnoty „Dzieci Maryi”.

Przyjęły na siebie 10 zadań Dziecka Maryi:

  1. Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej.
  2. Bierze czynny udział w niedzielnej Eucharystii.
  3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją nasladować.
  4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
  5. pogłębia swoją wiedzę religijną i uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.
  6. Kocha swoją parafię i aktywnie włącza się w jej życie.
  7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie.
  8. Jest wzorem ucznia w szkole.
  9. Spieszy bliźnim z pomocą.
  10. Jest apostołem wśród otoczenia.