Rocznica Urodzin naszego Ojca Założyciela

14 Listopada w Rocznicę Urodzin naszego Ojca Założyciela, w parafii Szewna odbyło się comiesięczne spotkanie formacyjne Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego, podczas którego wybrano nowy zarząd. Prezesem tej wspólnoty została Pani Urszula Sokół a jej Zastępczynią Pani Marzena Słapek.

Świętowanie Urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego w tym roku było dla nas szczególne…. gdyż sam Jubilat „przybył” do nas na to świętowanie ! Otrzymał od naszej wspólnoty urodzinowy tort, a swoim już dawnym zwyczajem…. poczęstował nas jak dzieci jabłkami i zadawał zagadki, które sam niegdyś ułożył dla dzieci w ochronkach.

Radość spotkania była wielka, cieszymy się, że Edmunda kochają w naszej parafii już nie tylko dzieci, ale i ubodzy, chorzy świeccy i kapłani (wśród nich ks. Ireneusz Rząsa, który w tym roku długo przygotowywał się do odegrania roli Edmunda w scence dla dzieci i na spotkaniu z parafianami).

s. M. Anna Godek