Rekrutacja do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022

Niepubliczne Przedszkole przy parafii św. Mikołaja w Szewnie prowadzi zapisy do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022od 01. 03. 2021 do końca miesiąca.


Przedszkole ma charakter katolicki, realizujemy program wychowania według koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego. Zajęcia dydaktyczne realizowane są według wytycznych podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Rodzice, którzy chcieliby zapisać dziecko mogą pobrać kartę zgłoszenia w budynku przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1600.

  • przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat.
    Dzieci 6 letnie objęte są rocznym przygotowaniem wychowania przedszkolnego.
  • w przedszkolu zapewniamy rodzinną atmosferę, opiekę, zaufanie i bezpieczeństwo
  • przedszkole prowadzi również atrakcyjne zajęcia edukacyjne (katechezę, język angielski, rytmika, tańce, gimnastyka korekcyjna)
  • mamy wykwalifikowaną kadrę, logopedę, psychologa (w tym specjalistów w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka)
  • radością i tradycją naszego przedszkola, staje się wielkie zaangażowanie rodziców w różne aspekty wychowawczych inicjatyw, wśród których „perełką” są dla nas bajki inscenizowane przez rodziców, pracowników przedszkola i dzieci
  • bierzemy również aktywny udział w różnych uroczystościach przedszkolnych, kościelnych i państwowych.

Więcej informacji o naszym przedszkolu na stronie internetowej www.parafiaszewna , na naszym Facebooku lub pod numerem telefonu 505 547 557.