Przybyły, by siać ziarno…

W marcową niedzielę 2017 r. gościliśmy w naszej świątyni Siostry Służebniczki Dębickie, które przybyły do Parafii p.w. św. Mikołaja w Szewnie, by przybliżyć spuściznę „ofiarnej i mądrej pracy” błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, jednocześnie świeckiego założyciela rodzinny zakonnej.

– Kiedy w roku 1848 wybucha epidemia cholery, Edmund odczytuje wolę Boga względem siebie i z zaangażowaniem poświęca się osieroconym dzieciom. Jego staraniem w Kasynie Gostyńskim powstaje przytułek dla sierot – tzw. „Instytut”. 

Żyjąc blisko ludu wiejskiego, dostrzegł tkwiące w nim wartości, które z powodu nędzy i ciemnoty nie mogły się ujawnić. Przemyślany plan działania zaowocował w 1850 roku otwarciem w Podrzeczu pierwszej ochronki wiejskiej, która stała się zalążkiem przyszłego zgromadzenia zakonnego „Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej”. W liście do arcybiskupa Przyłuskiego pisał… „od kilku lat zajmowała mnie myśl urządzenia ochronek wiejskich pod nadzorem dziewcząt wiejskich. Miałem na względzie: korzyść małych dzieci wystawionych po wsiach przez zaniedbanie lub nieświadomość rodziców na zepsucie przedwczesne…”.

Dziedzictwo myśli pedagogicznej Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie jest bezcenne, a On stał się wzorem „ofiarnej i mądrej pracy”. Uderza w niej szczególny patriotyzm, będący pokłosiem autentycznego życia chrześcijańskiego, a sam Edmund jest przykładem wybitnego prekursora, doskonale spełnionego apostolatu, który udowadnia, że w każdych warunkach człowiek może potwierdzić istotę człowieczeństwa – przypomniała w swoim wystąpieniu s. Ewa

Dziś Siostry Służebniczki, żyją duchem swego założyciela na nowo odczytują jego przesłanie.

Ich duch rozmodlenia, radości i życzliwości oraz piękny śpiew napełniał wnętrze Szewińskiego kościoła i przenikał nasze serca. Podczas spotkania Siostry w interesujący sposób przybliżały postać prekursora ich zgromadzenia oraz ukazywały zakres działania i posługi Służebniczek na terenie Polski i poza jej granicami. Miłość mająca swe źródło w Bogu, miłość, która przenikała serce Edmunda i rozlewała się na najmniejszych: dzieci, chorych i opuszczonych, przynagla dziś serca Sióstr Służebniczek do pracy w szkołach, ochronkach, przedszkolach i szpitalach. – Chcemy chronić dzieci przed utratą wiary w Boga i moralnym zniszczeniem. Chcemy pomóc rodzicom wychowywać młode pokolenie i dawać miłość tym dzieciom, które z różnych przyczyn tej miłości nie doświadczają od najbliższych.” – kontynuowała podczas spotkania z Parafinami s. Ewa.
Krystyna Anna Jurys