Rekrutacja

Do Przedszkola  przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat.

W wyjątkowych sytuacjach przyjmowane są także dzieci poniżej trzeciego roku życia, o czym decyduje siostra dyrektor, uwzględniając możliwości rozwojowe dziecka. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Zapisy dzieci na nowy rok szkolny będą trwały od dnia 1.III. do 31.III.                    w godzinach 8.00-15.00 w kancelarii przedszkola.

 

Na wolne miejsca w Niepublicznym Przedszkolu przy parafii św. Mikołaja w Szewnie w pierwszej kolejności przyjmuje się:

1) Rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola;

2) Dzieci obojga rodziców pracujących;

3) Dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych oraz znajdujących się w szczególnej potrzebie.

Lista dzieci przyjętych zostanie ogłoszona w połowie kwietnia w budynku przedszkola.

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu dopuszcza się możliwość przyjęcia dzieci w ciągu roku szkolnego.

 

Opłaty

Za pobyt dziecka w przedszkolu naliczane są opłaty:

  • WPISOWE –  jeden uśmiech i … gotowe!
  • CZESNE czyli opłata stała – 150,00 zł za miesiąc
  • WYŻYWIENIE – 5,50 zł za każdy dzień – dwa dania – catering, śniadanie                                  i podwieczorek w swoim zakresie

 UWAGA!
Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola  w przypadku, gdy:
1) rodzice systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole i wyżywienie (na podstawie Statutu Przedszkola, § 32)