Powitanie księdza Proboszcza

Czcigodny Księże Proboszczu,
witamy Cię z otwartym sercem, z radością przyjmujemy w Twojej osobie naszego nowego przewodnika – pasterza naszych dusz. Cieszymy się że dziś z wiarą i radością rozpoczynamy współpracę z Tobą. Czcigodny Kapłanie, zapewniamy Cię o naszej codziennej modlitwie. Niech Pan Bóg obdarza Cię zdrowiem i wytrwałością, a Matka Boża otacza płaszczem Swojej matczynej opieki.


Witają Cię w parafii Siostry Służebniczki, Pracownicy, Rodzice i Dzieci Przedszkola Parafialnego.😍❤️