Plan dnia

Szczegółowy rozkład dnia

Niepubliczne Przedszkole przy parafii św. Mikołaja w Szewnie

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkółi przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)

7:00 – 8:00Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów. Praca indywidualna i zespołowa. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawćwiczenia ogólnorozwojowe.

8:00 – 8:15Ćwiczenia poranne prowadzone z dziećmi 5 i 6 letnimi lub zabawa z określonym elementem ruchu realizowana z dziećmi 3 i 4 letnimi integrujące grupę, czynności porządkowe.

8:15 – 8:30Wspólna modlitwa dzieci. Dni tygodnia wg wskazań bł. Edmunda Bojanowskiego. Przygotowania do śniadania. Czynności osobiste i higieniczne. Modlitwa przed posiłkiem.

8:30 – 9:00 Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. Eksponowanie pracy dyżurnych. Modlitwa po posiłku. Czynności osobiste i higieniczne.

9:00 – 11:30Zajęcia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze.

• Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
• Zajęcia programowe prowadzone z całą grupą będące realizacją treści edukacyjnych wynikających z przyjętego w „Ochronce” programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia specjalistyczne i wspomagające proces rozwojowy dzieci w zakresie rytmiki z akompaniamentem oraz tańca i gimnastyki korekcyjnej. Katecheza.
• Pobyt w łazience – czynności osobiste i higieniczne oraz przygotowanie do wyjścia na powietrze.
• Pobyt w szatni – ubieranie się. Pobyt na powietrzu. Przypominanie o zasadach bezpiecznej zabawy. Korzystanie ze sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych. Zabawy dowolne dzieci (indywidualne i zespołowe) oraz inspirowane przez nauczycielkę. Gry i zabawy sportowe. Obserwacje przyrodnicze i inne. Prace porządkowo-gospodarcze w ogrodzie. Powrót do przedszkola, rozbieranie się w szatni.
• Zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu
• Spacery, wycieczki.

11:30 – 12.00czytanie fr. Pisma Świętego .Modlitwa Anioł Pański.Przygotowanie do obiadu.Porządkowanie sali. Eksponowanie pracy dyżurnych. Czynności osobiste i higieniczne. Modlitwa przed posiłkiem.

12:00 – 12:40Obiad.Modlitwa po posiłku. Eksponowanie pracy dyżurnych. Czynności osobiste i higieniczne.  Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

12:40 – 13:15Odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i czytanych przez nauczyciela. Refleksja nad własnym zachowaniem

13:15 – 13.50Dalszy ciąg  zajęć edukacyjnych: Praca indywidualna i grupowa. Zabawy dowolne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym (swobodne, zorganizowane). Spacery, wycieczki.

13:50 – 14:00 Przygotowanie do podwieczorka.Czynności osobiste i higieniczne. Eksponowanie pracy dyżurnych. Modlitwa przed posiłkiem.Podwieczorek.Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

14:20 – 15:30 Rozchodzenie się dzieci.Zajęcia sportowe wspomagające proces rozwojowy dzieci, rewalidacyjne i specjalistyczne. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów. Praca indywidualna i zespołowa. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę, czynności porządkowe. Pobyt na świeżym powietrzu.

Czas realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego to pięć godzin z codziennego pobytu dziecka w przedszkolu – od godziny 8°°do 13°°.