Pielgrzymka do patronów Diecezji Sandomierskiej

W dniu 22.IX odbyła się Diecezjalna pielgrzymka do patronów Diecezji Sandomierskiej:
św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz bł. Wincentego Kadłubka.
Spotkanie pielgrzymów z całej diecezji było podsumowaniem roku jubileuszowego
200-lecia Diecezji Sandomierskiej. Wyjazd na pielgrzymkę był dla naszej parafii okazją
do realizacji pierwszego wydarzenia w ramach dziewiątego roku działalności
Ruchu Odnowy i Ewangelizacji Parafii.

Główne uroczystości odbyły się w Krakowie. O godzinie 9:00 w Katedrze Wawelskiej odbyła się Msza święta przy konfesji św. Stanisława Biskupa pod przewodnictwem
Księdza Biskupa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza. Po liturgii pielgrzymi z naszej parafii pod opieką przewodnika, pana Zbigniewa Pękali, nawiedzili kościół na Skałce – miejsce męczeńskiej śmierci Św. Stanisława. W czasie wolnym mieliśmy również okazję na spacer po Wawelu i Rynku Głównym.

Ostatnim etapem pielgrzymki był Jędrzejów – Sanktuarium Bł. Wincentego Kadłubka.
O godz. 15.00 ks. Biskup Ordynariusz odprawił Nabożeństwo do bł. Wincentego Kadłubka. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wyjazd i wspólną modlitwę.