Rocznica Urodzin naszego Ojca Założyciela

14 Listopada w Rocznicę Urodzin naszego Ojca Założyciela, w parafii Szewna odbyło się comiesięczne spotkanie formacyjne Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego, podczas którego wybrano nowy zarząd. Prezesem tej wspólnoty została Pani Urszula Sokół a jej Zastępczynią Pani Marzena Słapek.

Świętowanie Urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego w tym roku było dla nas szczególne…. gdyż sam Jubilat „przybył” do nas na to świętowanie ! Otrzymał od naszej wspólnoty urodzinowy tort, a swoim już dawnym zwyczajem…. poczęstował nas jak dzieci jabłkami i zadawał zagadki, które sam niegdyś ułożył dla dzieci w ochronkach.

Radość spotkania była wielka, cieszymy się, że Edmunda kochają w naszej parafii już nie tylko dzieci, ale i ubodzy, chorzy świeccy i kapłani (wśród nich ks. Ireneusz Rząsa, który w tym roku długo przygotowywał się do odegrania roli Edmunda w scence dla dzieci i na spotkaniu z parafianami).

s. M. Anna Godek

 

240 LAT KOŚCIOŁA

Obce rzecz wiedzieć dobrze jest, – swoje obowiązek” – Zygmunt Gloger 
W niedzielę, 17 września 2017 r. – z udziałem Biskupa ks. Adama Odzimka świętowano uroczystości 240-lecia kościoła pw. Świętego Mikołaja w Szewnie.

To już 240 lat odkąd w 1777 roku z fundacji księdza Sebastiana Pisulewicza powstał utrzymany w stylistyce późnego baroku, „zespół kościelny”. Składa się na niego kościół, plebania i dwie wikarówki oraz całe otoczenie. Wszystkie budynki usytuowane są na planie krzyża, a kościół stylizowany był na świątynię jerozolimską. Dłuższe ramię stanowi kościół i plebania, a krótsze to dwie wikarówki połączone schodami i podziemnymi korytarzami.

Zachwyca bogactwo kościoła: klasycystyczna chrzcielnica, gotycka rzeźba św. Mikołaja z XIV w., XVI- wieczna monstrancja, rokokowe organy, drewniana płaskorzeźba Świętej Rodziny z XVI wieku. Prawdziwą chlubą świątyni jest rokokowa polichromia z ok. 1780 r. oraz wspaniała iluzjonistyczna kopuła. Blasku – przed wejściem do świątyni – dopełnia neogotycka, żelazna brama, swoisty majstersztyk konstrukcyjny. 

Tak piękna rocznica, nie mogła obyć się bez uroczystej mszy świętej, koncelebrowanej przez Bp Adama Odzimka, który w wygłoszonej homilii odwołał się do lat swojej posługi pasterskiej świadczonej w tej parafii w okresie, gdy proboszczem był ks. infułat Marcin Popiel. Z kolei ks. kanonik Jan Butryn, proboszcz, podkreślił troskę parafian, nie tylko o duchowy, ale też materialny wymiar kościoła. Poza tym parafianie mieli okazję posłuchać klimatycznego koncertu utalentowanej sopranistki Weroniki Iljasow, a także obejrzeć specjalnie przygotowaną na ten cel prezentację multimedialną, opisującą długą i ciekawą historię parafii.

Na koniec serdeczne życzenia złożyli zaproszeni goście. Wśród nich senator Jarosław Rusiecki, Agata Gałka – Bernacka, przedstawicielka wojewody Agaty Wojtyszek, Emilia Łupina, reprezentująca posła Andrzeja Kryja, Grzegorz Kazimierski, w imieniu posłanki Anny Krupki, Grigor Szaginian, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, prezydent Jarosław Górczyński, radny Gminy Ostrowiec Św. Włodzimierz Sajda , historyk sztuki, Monika Bryła Mazurkiewicz, dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Anna Adamska. Wójt Bodzechowa, Jerzy Murzyn nie krył wzruszenia z faktu, że uczestniczy wraz z parafianami
i radnymi (Jerzym Kozłowskim i Bogusławem Jurysem) w wyjątkowym jubileuszu kościoła, który od blisko dwóch i pół wieku góruje nad Szewną, dumnie manifestując swój religijny i historyczny triumf. Podziękował ks. proboszczowi za dobrą pracę na rzecz swojej parafii i wzajemna owocną współpracę z gminą i jednocześnie złożył życzenia wielu kolejnych lat posługi duszpasterskiej w dobrym zdrowiu.

Krystyna Anna Jurys

 Duchowa adopcja

 Duchowa adopcja jest to osobista modlitwa za poczęte a nienarodzone dziecko, którego życie jest zagrożone pod sercem swojej matki. Imię tego dziecka jest znane jedynie Bogu. Modlitwa ta trwa dziewięć miesięcy, tyle ile rozwija się dziecko w łonie matki i rozpoczyna się przyrzeczeniem złożonym uroczyście w kościele. Zobowiązanie modlitewne polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca oraz specjalnej modlitwy w intencji poczętego dziecka i jego rodziców. Wskazane jest również, aby do modlitwy dołączyć jakieś dobrowolne postanowienie np.: czytanie Pisma Świętego, adoracja Najświętszego Sakramentu, udział we Mszy św. w dzień nieobowiązkowy etc. Dzieło Duchowej Adopcji ma swoje źródło w objawieniach Matki Bożej w Fatimie. Maryja wzywała wówczas do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które ranią Jej Niepokalane Serce. Wśród tych grzechów niewątpliwie jest grzech aborcji – zabójstwa dzieci nienarodzonych.

Duchową adopcję rozpoczyna się zazwyczaj 25 marca, w Święto Zwiastowania Pańskiego, kiedy w Kościele przeżywamy Dzień Świętości Życia (można również rozpocząć w każdy inny dzień). Inicjatywę tę mogą podjąć osoby dorosłe, młodzież, a nawet dzieci, te jednak pod opieką osoby starszej.

Modlitwa za poczęte życie leczy głębokie zranienia powstałe na skutek aborcji, pomaga odzyskać matkom wiarę w Boga, przynosząc pokój ich sercom, a nade wszystko jest bezinteresownym darem dla adoptowanego dziecka.

Od kwietnia 2016 roku działa w Polsce mobilna aplikacja „Adoptuj Życie”, skierowana do osób, które podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Została ona opracowana, aby edukować i pozwala poznać osobie modlącej się rozwój dziecka poczętego. Fundacja ma na celu wspierać osoby w dziewięciomiesięcznej modlitwie, które się jej podjęły, przypominać o zobowiązaniu oraz promować obronę życia nienarodzonych.

W diecezji sandomierskiej każdego roku duchową adopcję podejmuje ponad 1000 osób. Pragniemy, aby wierni z naszej parafii również włączyli się w tę inicjatywę. Osoby, które zdecydują się podjąć to piękne dzieło zapraszamy na Eucharystię w sobotę 25 marca o godz. 17.00. W tym dniu w zakrystii przed Mszą św. będzie można otrzymać deklarację, która zostanie uroczyście złożona podczas Eucharystii    Zachęcamy, aby troskę o obronę życia nienarodzonych dzieci wyrazić w działaniu, jakim jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.
Krystyna Anna Jurys

Przybyły, by siać ziarno…

W marcową niedzielę 2017 r. gościliśmy w naszej świątyni Siostry Służebniczki Dębickie, które przybyły do Parafii p.w. św. Mikołaja w Szewnie, by przybliżyć spuściznę „ofiarnej i mądrej pracy” błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, jednocześnie świeckiego założyciela rodzinny zakonnej.

– Kiedy w roku 1848 wybucha epidemia cholery, Edmund odczytuje wolę Boga względem siebie i z zaangażowaniem poświęca się osieroconym dzieciom. Jego staraniem w Kasynie Gostyńskim powstaje przytułek dla sierot – tzw. „Instytut”. 

Żyjąc blisko ludu wiejskiego, dostrzegł tkwiące w nim wartości, które z powodu nędzy i ciemnoty nie mogły się ujawnić. Przemyślany plan działania zaowocował w 1850 roku otwarciem w Podrzeczu pierwszej ochronki wiejskiej, która stała się zalążkiem przyszłego zgromadzenia zakonnego „Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej”. W liście do arcybiskupa Przyłuskiego pisał… „od kilku lat zajmowała mnie myśl urządzenia ochronek wiejskich pod nadzorem dziewcząt wiejskich. Miałem na względzie: korzyść małych dzieci wystawionych po wsiach przez zaniedbanie lub nieświadomość rodziców na zepsucie przedwczesne…”.

Dziedzictwo myśli pedagogicznej Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie jest bezcenne, a On stał się wzorem „ofiarnej i mądrej pracy”. Uderza w niej szczególny patriotyzm, będący pokłosiem autentycznego życia chrześcijańskiego, a sam Edmund jest przykładem wybitnego prekursora, doskonale spełnionego apostolatu, który udowadnia, że w każdych warunkach człowiek może potwierdzić istotę człowieczeństwa – przypomniała w swoim wystąpieniu s. Ewa

Dziś Siostry Służebniczki, żyją duchem swego założyciela na nowo odczytują jego przesłanie.

Ich duch rozmodlenia, radości i życzliwości oraz piękny śpiew napełniał wnętrze Szewińskiego kościoła i przenikał nasze serca. Podczas spotkania Siostry w interesujący sposób przybliżały postać prekursora ich zgromadzenia oraz ukazywały zakres działania i posługi Służebniczek na terenie Polski i poza jej granicami. Miłość mająca swe źródło w Bogu, miłość, która przenikała serce Edmunda i rozlewała się na najmniejszych: dzieci, chorych i opuszczonych, przynagla dziś serca Sióstr Służebniczek do pracy w szkołach, ochronkach, przedszkolach i szpitalach. – Chcemy chronić dzieci przed utratą wiary w Boga i moralnym zniszczeniem. Chcemy pomóc rodzicom wychowywać młode pokolenie i dawać miłość tym dzieciom, które z różnych przyczyn tej miłości nie doświadczają od najbliższych.” – kontynuowała podczas spotkania z Parafinami s. Ewa.
Krystyna Anna Jurys

Wspaniały jubileusz

Parafia p.w. św. Mikołaja w Szewnie świętowała jubileusz 690 lat istnienia. Za dar parafii wspólnota dziękowała Bogu i ludziom podczas dziękczynnej Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Frankowskiego.

-Doniosły Jubileusz parafii splata się w czasie z innymi wydarzeniami, rangi państwowej i kościelnej. Odnotowujemy- 1050. urodziny naszego Narodu i Ojczyzny, przeżywamy Rok Miłosierdzia, pamiętaliśmy o 25. rocznicy śmierci umiłowanego ks. Infułata Marcina Popiela. Zabytki i wspaniała architektura kościoła, kilka znakomitych wieków historii i prawie 50 lat pracy duszpasterskiej w Szewnie słynnego ks. Infułata Marcina Popiela, to wyjątkowe kryteria charakteryzujące liczącą obecnie około 5 tys. Mieszkańców parafię w Szewnie, – mówił ks. kan. dziekan, Jan Butryn, witając zebranych gości.

Hołdując dewizie „Przeszłość – Przyszłości” historię parafii i kościoła w Szewnie przedstawiła, reprezentująca wspólnotę parafialną, Krystyna Anna Jurys. Eksponując walory późnobarokowego kościoła, nie bez powodu nazwanego „perłą baroku” i parafii, której początki sięgają drugiej połowy XIII wieku – zadeklarowała wolę Parafian, by kontynuując dzieło przodków, dochować wierności chrześcijańskiemu dziedzictwu i wypełnić ich testament.

-Gdy wrogowie próbowali zniszczyć świątynię, aby rozsadzić fundamenty naszej tożsamości, to szewieńscy parafianie zapełniali kościół, w nim szukając wspólnoty i udowadniając ponadczasową mądrość decyzji swoich przodków.

Przez wieki parafia oparła się licznym wichrom i zawieruchom wojennym, dzięki posłudze kapłańskiej jej znakomitych proboszczów, administratorów, wikariuszów i służbie ofiarnych parafian. Kościół znikał ze Wzgórza Szewieńskiego i triumfalnie wracał. Fascynujące kamienne mury nadal kryją w sobie zagadkową historię, by wspomnieć chociażby te nieodkryte jeszcze podziemne korytarze – mówiła K. A. Jurys.

Ks. bp. E. Frankowski w wygłoszonej homilii podkreślił znaczenie jubileuszu dla wspólnoty parafialnej, który obchodzony jest w szczególnym dla Kościoła czasie pochylania się nad tajemnicą Roku Miłosierdzia. – Niech ofiara Mszy św. stanie się wyrazem wdzięczności Bogu w Trójcy Jedynemu za każde dobro, jakie spłynęło na wspólnotę parafialną; za piękny kościół wzniesiony ku chwale Bożej – mówił ks. biskup, zachęcając do modlitwy. – Gratuluję wam tego pięknego jubileuszu i życzę, aby wasza wspólnota pogłębiała się i coraz bardziej stawała się obrazem miłości i jedności.

– Przez 690 lat istnienia parafii trwała tu budowa kościoła jako budynku, ale też budowa Kościoła z żywych kamieni, których spoiwem jest miłość, a którym wszyscy jesteśmy. Księże proboszczu, twoja posługa duszpasterska i twoja postawa wpisały się na trwałe w historię tej parafii we wszystko to, co dokonało się tutaj w sensie duchowym i materialnym. Podziwiamy piękno kościoła i piękno ludzkich serc – mówił ks. biskup, zwracając się do zebranych.

Dla tych, którzy sercem otwartym i hojnym wspierali parafię, chór Cantate Domino, działający przy parafii NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Św. pod dyrekcją Andrzeja Budzińskiego, wyśpiewał podniosłe „Alleluja”.

Niedzielne uroczystości jubileuszowe poprzedziły misje święte. Przez kilka dni wierni wraz ze swoimi duszpasterzami pochylali się nad prawdami wiary i moralności chrześcijańskiej, czyniąc rachunek sumienia z zawierzenia Bogu i wypełniania przykazania miłości wobec bliźnich. Prowadzona przez ks. Jana Butryna wspólnota parafialna, po raz kolejny doświadczyła obecności Boga w słowie i sakramentach.

Członkowie grup modlitewnych i wspólnot duszpasterskich: Koło Żywego Różańca, Ruch dla Lepszego Świata, ministranci, a także organizacje o charakterze społeczno- kulturalnym, zatroszczyli się o odpowiednią oprawę nabożeństw i liturgii. W czasie Mszy św. i nauk stanowych, mieszkańcy parafii kolejny raz powierzali siebie i swoich bliskich Bożemu Miłosierdziu. O czasie misyjnych przeżyć i zobowiązań już na zawsze przypominać będzie tabliczka umieszczona na krzyżu misyjnym.
Po wspólnej modlitwie był czas na podziękowania i życzenia składane na ręce ks. proboszcza, który podkreślał, że mimo upływu lat czas troski o duchową i materialną świątynię nie mija. – Najważniejsze jeszcze przed nami, wciąż musimy starać się, by nasza parafia była miejscem, w którym każdy będzie mógł doświadczyć żywej wiary – kontynuował ks. J. Butryn.

Świeccy, dziękując Bogu za to, że pozwolił im ofiarować sobie i kolejnym pokoleniom dar najcenniejszy, czyli kościół, prosili, by w trudzie wznoszone przez nich mury, zawsze wypełniała głęboka wiara i gorąca miłość do Boga i bliźnich.

Do tych słów dołączyli także obecni na jubileuszowej Eucharystii, licznie przybyli goście, wśród nich senator Jarosław Rusiecki i poseł Andrzej Kryj, wiceprzewodniczący Sejmiku województwa świętokrzyskiego Grigor Szaginian, wójt Jerzy Murzyn wraz z radnymi gminy Bodzechów, dziekani dekanatu ostrowieckiego: ks. prałat Jan Sarwa, i kunowskiego ks. Ryszard Konecki, proboszczowie i księża z sąsiednich parafii oraz ci, których droga duszpasterskiego posługiwania wiodła przez parafę św. Mikołaja w Szewnie. We Mszy św. uczestniczyła młodzież i dyrektorzy miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum, a także wychowankowie przedszkola, którzy przygotowani przez siostry zakonne, uświetnili oprawę muzyczną uroczystości.

Krystyna Anna Jurys

Całym sercem oddany Bogu i ludziom

W kościele pw. św. Mikołaja w Szewnie odbyła się niepowtarzalna uroczystość w hołdzie ks. inf. Marcinowi Popielowi w 25. rocznicę jego śmierci. Bogaty plan obchodów rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem bpa Edwarda Frankowskiego, z licznym udziałem księży, w tym gospodarza parafii ks. dziekana Jana Butyna. Wśród zaproszonych gościliśmy rodzinę księdza Marcina w osobie jego bratanka Jeana Marcina Popiela i jego małżonki Karen Jacobsen, senatora Czesława Ryszkę, wójta i radnych Gminy Bodzechów oraz liczne grono parafian i przyjaciół. Biografię niezwykłego kapłana zatytułowaną „Dziedzic i wielki jałmużnik” przedstawiła w imieniu parafian Krystyna Jurys, podkreślając jego wielkoduszność i pokorę, z jaką podchodził do drugiego człowieka. Ks. bp E Frankowski w wygłoszonej homilii przypomniał zasługi księdza Popiela, nazywając Go świątobliwym kapłanem i jednym z najwybitniejszych przedstawicieli duchowieństwa polskiego XX wieku. Choć dziś- podkreślił-minęło 25 lat od jego śmierci, Kapłan cieszy się mirem wśród szewińskiego środowiska, a słowa wypisane na pamiątkowej tablicy szewińskiej świątyni „Cichy sługa Eucharystii, pokorny czciciel Maryi, kapłan oddany całym sercem Bogu i ludziom” są najlepszym tego dowodem. Po części oficjalnej w Galerii Podziemia im. ks. inf. M. Popiela odbyła się promocja książki senatora Czesława Ryszki o ks. infułacie pt. „Z Szewny do nieba” i spotkanie uczestników z jej autorem. Niedzielne uroczystości zakończyły się oddaniem niezłomnemu proboszczowi hołdu na cmentarzu parafialnym, na którym, zgodnie z Jego wolą został pochowany.