Odpust 2019

  1. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy uroczystość odpustowa ku czci Św. Rocha, który obok Św. Mikołaja jest patronem naszej parafii. Sumę odpustową odprawi Ks. Prałat Stanisław Szczerek, wikariusz Ks. Marcina Popiela, budowniczy kościoła w Gromadzicach. Serdecznie dziękujemy naszemu gościowi za przybycie i głoszenie Słowa Bożego na wszystkich Mszach św. w dzisiejszym dniu.
    Z okazji dzisiejszej uroczystości możemy w naszym kościele uzyskać odpust zupełny. Kto z nas był u Komunii św. niech odmówi dowolną modlitwę w intencji Ojca św.  i może ten odpust ofiarować za siebie lub za kogoś ze zmarłych.