Kochaj Boga! Kochaj Ludzi!

Udzielaj twego chleba głodnemu, a szat swoich użycz nagim! Ze wszystkiego, co ci zbywa, dawaj jałmużnę, a oko twoje niech nie będzie skąpe, gdy ją dajesz (Tb 4, 16)
WSPOMÓŻ NAS

Nasi księżaProboszcz - Ks. kan. mgr lic. Jan Butryn
Urodzony 2 czerwca 1950 r. w Nisku, parafia św. Jana Chrzciciela
Wyświęcony 15 czerwca 1974 r.
Stanowisko od 2003 r.


Wikariusz - Ks. mgr Ireneusz Rząsa (od 2015 r.)
Urodzony 6 października 1979 r. w Nowej Dębie
Wyświęcony 29 maja 2004 r.


Wikariusz - Ks. mgr Artur Burdzy (od 2017 r.)
Urodzony 25 września 1979 r. w Sosnowcu, parafia Zaleszany
Wyświęcony 20 maja 2006 r.
Next