Ksiądz Marcin Popiel

Kim był Ksiądz Marcin Popiel? Oto kilka faktów jego życiorysu. Urodził się w Kurozwękach (pow. staszowski) w zamożnej rodzinie ziemskiej. Początkową edukację otrzymał w domu, dalsze wykształcenie w zakresie wyższych klas gimnazjalnych zakończone maturą kontynuował w Krakowie. Potem obrał studia praktyczne, obejmowały one rolnictwo i leśnictwo, najpierw w Nancy (we Francji) i dalej w Wiedniu. Odbywał też służbę wojskową w wojsku polskim. Po jej ukończeniu przez parę lat pracował zgodnie ze swoim wykształceniem w majątkach rodzinnych. Decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego w Sandomierzu podjął dopiero w 1937 r. czas okupacji spowodował przerwę w studiach w seminarium, przez co święcenia kapłańskie Marcin Popiel otrzymał w 1945r. W 1946r. został skierowany do parafii w Szewnie, w której pozostał do końca swoich dni, oddając swoje życie na służbę tej parafii.

Pamięć o nim jest świeża i żywa.

W 1946 r. do Szewnej przybył ksiądz Marcin Popiel i stał się od razu organizatorem życia w parafii, która wkrótce promieniała także na całą okolicę. W czasach PRLu trzeba było umiejętnie postępować, by życie religijne można było rozwijać a równocześnie chronić młodzież przed niszczącym duchowo wpływem ideologii komunistycznej. Jednoczył ludzi wokół siebie. Najskromniejszymi środkami stworzył dom rekolekcyjny przez zaadoptowanie budynków gospodarczych. Miejscem spotkań, konferencji i zabaw stała się przystosowana do tych celów stodoła. Ksiądz Marcin Popiel kochał ludzi, rozumiał ich potrzeby nie tylko religijne, ale także te, dotyczące życia codziennego. W okresie kryzysu lat 80-tych organizował pomoc z zagranicy dzięki swoim kontaktom osobistym z ludźmi spoza żelaznej kurtyny. W ten sposób stworzył dla całej okolicy aptekę, do której płynęły lekarstwa z zagranicy wówczas praktycznie niedostępne na rynku.

Sam był człowiekiem ewangelicznej prostoty i ubóstwa. Pokazuje to jego mieszkanie złożone z jednego pokoju wyposażonego w żelazne łóżko, biurko i regały na książki. Pokoik ten zachowany został w niezmienionym stanie jako izba pamięci. Na ścianie kościoła umieszczono tablicę jemu poświęconą z napisem:

STAŁEŚ SIĘ WSZYSTKIM DLA WSZYSTKICH (I.KOR: 9,22)
D.O.M.
KSIĄDZ INFUŁAT MARCIN POPIEL (1904 – 1991) CICHY SŁUGA EUCHARYSTII /
POKORNY CZCICIEL MARYI /
KAPŁAN ODDANY CAŁYM SERCEM BOGU I LUDZIOM. /
SWOJEMU NIEZAPOMNIANEMU DUSZPASTERZOWI W LATACH 1946 – 1991 /
PARAFIA SZEWNA.

Grób księdza Marcina Popiela łatwo znaleźć, gdyż znajduje się na nim figura Matki Boskiej, zwanej Szewieńską. Tę figurę z piaskowca ksiądz Marcin Popiel kazał ustawić na polu za plebanią, gdyż uważał to miejsce za środek parafii. Z tego miejsca miała czuwać i opiekować się całym ludem jej powierzonym. Tę intencję podkreśla napis na cokole: „Maryjo tylko w tobie jest moja nadzieja”. Taka była dewiza życia tego księdza, dlatego przeniesiono mu ją na grób, który jest licznie odwiedzany i zawsze ukwiecony.