Kolędnicy Misyjni 2020

Tegoroczni Kolędnicy Misyjni odwiedzili wielu naszych parafian.
W niedzielę 5 stycznia po Mszy Św. o godz. 11:30 kolędnicy w 8 grupach wyruszyli w cztery rejony naszej parafii, aby głosić radość Bożego Narodzenia w naszych domach i zachęcić do pomocy dzieciom z Amazonii.
W poniedziałek 6.01 w Święto Papieskiego Dzieła Misyjnego
na każdej Mszy Św. nasi kolędnicy modlili się za swoich rówieśników
z Amazonii. Parafianie, do których domów kolędnikom nie udało się dotrzeć poprzedniego dnia także mieli możliwość włączyć się w pomoc poprzez złożenie dobrowolnej ofiary na rzecz misji po każdej Mszy Św.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY NASZYM PARAFIANOM
ZA OTWARTE DOMY I SERCA