Kilka słów o przedszkolu…

Nasza placówka powstała 1 września 2008 roku jako przedszkole niepubliczne.

Nasza placówka powstała 1 września 2008 roku jako przedszkole niepubliczne.

Organem założycielskim jest parafia rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja  w Szewnie, a jej przedstawicielem jest proboszcz.

         Przedszkole nasze ma charakter katolicki, a pieczę nad wychowaniem i nauczaniem dzieci Ksiądz Proboszcz powierzył Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, którego szczególnym charyzmatem jest praca wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

         W tradycji Zgromadzenia zakładane przedszkola nosiły nazwę ochronek, co zostało po dziś dzień. Dlatego też i nasze przedszkole nazywamy Ochronką.

Nasza placówka zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze miłości, akceptacji i bezpieczeństwa. Celem jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, jego integracja z otoczeniem, wsparcie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki szkolnej. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o zasady wychowania chrześcijańskiego i wytyczne podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z wykorzystaniem metod i środków wychowawczych proponowanych przez bł. E. Bojanowskiego, założyciela Zgromadzenia, wielkiego Przyjaciela dzieci, szczególnie dzieci zaniedbanych z terenów wiejskich, pedagoga i literata, szlachcica, który swoje życie poświęcił służbie dzieciom, ludziom chorym i ubogim.

         Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat, w wyjątkowych sytuacjach przyjmujemy dzieci, które skończyły 2,5 roku. W naszym przedszkolu są dwie grupy dla 3 i 4 – latków a druga grupa 5 i 6 – latków

         Głównym celem Ochronki jest wparcie rodziny w jej podstawowej funkcji wychowawczej, dlatego duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami, organizowanie zebrań, rodzinnych spotkań integracyjnych i prowadzenie rozmów indywidualnych.

         W naszej ochronce dziecko może nie tylko rozwijać się poprzez zabawę i doskonalić swoje umiejętności, ale także poznać bliżej katolickie zasady życia i postępowania, co jest szczególnie ważne i cenne dla rodziców, którzy pragną wychowywać swoje dziecko w atmosferze religijnej, w otwartości na Boga i drugiego człowieka.

         W przedszkolu ze względu na niewielką liczbę wychowanków (trzydzieściorga dzieci), panuje miła, rodzinna atmosfera. Poprzez organizowanie wspólnych uroczystości i imprez zacieśniają się więzy nie tylko między rodzicem a dzieckiem, ale pomiędzy rodzinami i przez to tworzymy jedną Rodzinkę.

Rodzice zawsze pozostają najważniejsi dla swojego dziecka i odpowiedzialni za jego wychowanie. Stąd współpraca z nimi pozostaje istotnym elementem programu pracy przedszkola oraz tworzenia spójnego środowiska wychowawczego dla dzieci uczęszczających do niego oraz ich rodzeństwa.

Rodzice borykający się z różnego rodzaju problemami wychowawczymi i rodzinnymi mają możliwość korzystania z pomocy różnych specjalistów takich jak logopeda, pedagog czy psycholog.

Przedszkole troszczy się nie tylko o wychowanie i edukację swoich wychowanków, ale także dba o wzbogacanie wiedzy na temat środowiska lokalnego organizując wycieczki dydaktyczne do różnych ciekawych miejsc: Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, biblioteki, piekarni, do teatru i do ciekawych miejsc rekreacyjnych. Dzieci bywają w kinie, na koncertach przez co poszerzają się ich zainteresowania i rozbudzają posiadane przez nie zdolności.

Co roku w pierwszym tygodniu wakacji organizowany jest w przedszkolu tydzień adaptacyjny dla nowo przyjętych dzieci. Dzięki tej inicjatywie dzieci, które przychodzą do przedszkola we wrześniu łagodnie przechodzą stresy związane z rozłąką za najbliższymi.

         Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego w oparciu o system integralnego wychowania bł. Edmunda Bojanowskiego.

Nasza placówka powstała 1 września 2008 roku jako przedszkole niepubliczne.

Organem założycielskim jest parafia rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Szewnie, a jej przedstawicielem jest proboszcz – ks. Jan Butryn.

         Przedszkole nasze ma charakter katolicki, a pieczę nad wychowaniem i nauczaniem dzieci Ksiądz Proboszcz powierzył Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, którego szczególnym charyzmatem jest praca wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

         W tradycji Zgromadzenia zakładane przedszkola nosiły nazwę ochronek, co zostało po dziś dzień. Dlatego też i nasze przedszkole nazywamy Ochronką.

Nasza placówka zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze miłości, akceptacji i bezpieczeństwa. Celem jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, jego integracja z otoczeniem, wsparcie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki szkolnej. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o zasady wychowania chrześcijańskiego i wytyczne podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z wykorzystaniem metod i środków wychowawczych proponowanych przez bł. E. Bojanowskiego, założyciela Zgromadzenia, wielkiego Przyjaciela dzieci, szczególnie dzieci zaniedbanych z terenów wiejskich, pedagoga i literata, szlachcica, który swoje życie poświęcił służbie dzieciom, ludziom chorym i ubogim.

         Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat, w wyjątkowych sytuacjach przyjmujemy dzieci, które skończyły 2,5 roku. W naszym przedszkolu są dwie grupy dla 3 i 4 – latków a druga grupa 5 i 6 – latków

         Głównym celem Ochronki jest wparcie rodziny w jej podstawowej funkcji wychowawczej, dlatego duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami, organizowanie zebrań, rodzinnych spotkań integracyjnych i prowadzenie rozmów indywidualnych.

         W naszej ochronce dziecko może nie tylko rozwijać się poprzez zabawę i doskonalić swoje umiejętności, ale także poznać bliżej katolickie zasady życia i postępowania, co jest szczególnie ważne i cenne dla rodziców, którzy pragną wychowywać swoje dziecko w atmosferze religijnej, w otwartości na Boga i drugiego człowieka.

         W przedszkolu ze względu na niewielką liczbę wychowanków (trzydzieściorga dzieci), panuje miła, rodzinna atmosfera. Poprzez organizowanie wspólnych uroczystości i imprez zacieśniają się więzy nie tylko między rodzicem a dzieckiem, ale pomiędzy rodzinami i przez to tworzymy jedną Rodzinkę.

Rodzice zawsze pozostają najważniejsi dla swojego dziecka i odpowiedzialni za jego wychowanie. Stąd współpraca z nimi pozostaje istotnym elementem programu pracy przedszkola oraz tworzenia spójnego środowiska wychowawczego dla dzieci uczęszczających do niego oraz ich rodzeństwa.

Rodzice borykający się z różnego rodzaju problemami wychowawczymi i rodzinnymi mają możliwość korzystania z pomocy różnych specjalistów takich jak logopeda, pedagog czy psycholog.

Przedszkole troszczy się nie tylko o wychowanie i edukację swoich wychowanków, ale także dba o wzbogacanie wiedzy na temat środowiska lokalnego organizując wycieczki dydaktyczne do różnych ciekawych miejsc: Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, biblioteki, piekarni, do teatru i do ciekawych miejsc rekreacyjnych. Dzieci bywają w kinie, na koncertach przez co poszerzają się ich zainteresowania i rozbudzają posiadane przez nie zdolności.

Co roku w pierwszym tygodniu wakacji organizowany jest w przedszkolu tydzień adaptacyjny dla nowo przyjętych dzieci. Dzięki tej inicjatywie dzieci, które przychodzą do przedszkola we wrześniu łagodnie przechodzą stresy związane z rozłąką za najbliższymi.

         Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego w oparciu o system integralnego wychowania bł. Edmunda Bojanowskiego.