Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

Dnia 4 listopada 2019 roku w parafii w Szewnie odbyło się spotkanie z Dyrektorem Duszpasterstwa Rodzin – ks. dr. Tomaszem Cuberem. Po Mszy Świętej w kościele parafialnym odbyło się spotkanie z przedstawicielami rodzin z poszczególnych parafii Dekanatu Szewna. Zaktualizowano kontakty Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ustalono kolejne spotkania.