INFORMACJA

Błogosławiony Edmund Bojanowski (1814-1871), syn wielkopolskiej ziemi, wielki patriota, pedagog i literat- świecki  apostoł polskiego ludu – urodził się i wychował  w typowej ziemiańskiej rodzinie polskiej o głębokiej religijności i tradycjach patriotycznych. Sam słabego zdrowia starał się maksymalnie wykorzystać swe talenty  i dary duchowe, by służyć ochronie wartości religijnych, narodowych i ludzkich w naszej podzielonej przez zaborców Ojczyźnie. Dzięki swej wrażliwości i otwartości na potrzeby człowieka, szczególnie najsłabszego i najbiedniejszego – dziecka, chorego, ubogiego, potrafił trafnie je odczytać   i wielkodusznie na nie odpowiedzieć. Podejmował różne inicjatywy – zakładając m. in. czytelnie wiejskie, ochronki i potrafił zapalić do posługi miłości innych – zakładając Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP. Ponieważ miłość Ojczyzny była u niego pierwszą po miłości Boga potrafił głęboko czuć i rozumieć istotę problemów dotyczących spraw narodowych łącząc je z tradycją chrześcijańską, życiem rodzinnym, godnością i rolą kobiety, wychowaniem dzieci. Dziś czasy się zmieniły, ale problemy przez niezmienność ludzkiej natury pozostały te same.