Kancelaria

Od 1 stycznia do 31 marca
Poniedziałek – Piątek 17:45 – 18:30
Sobota 9:00-10:00

W kwietniu
Poniedziałek – Piątek 18:30 – 19:00
Sobota 9:00-10:00

W maju
Poniedziałek – Piątek 19:00 – 19:30
Sobota 9:00-10:00

Od 1 czerwca do 31 września
Poniedziałek – Piątek 18:30 – 19:00
Sobota 9:00-10:00

W październiku
Poniedziałek – Piątek 18:00 – 18:30
Sobota 9:00-10:00

Od 1 listopada do 31 grudnia
Poniedziałek – Piątek 17:45 – 18:30
Sobota 9:00-10:00

W niedziele i święta kancelaria nieczynna
W sprawach nagłych kontakt o każdej porze dnia i nocy

 

Wymagane dokumenty przy zgłaszaniu
prośby o udzielenie sakramentu:

Chrztu (odpis skrócony aktu urodzenia, kandydaci na rodziców chrzestnych mieszkających poza tutejszą parafią przedstawiają zaświadczenie od własnego Proboszcza o dopuszczeniu do pełnienia funkcji ojca chrzestnego / matki chrzestnej);

Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania (uczniowie należący do parafii a uczęszczających do innych szkół podstawowych i gimnazjalnych niż te, które położone są w obrębie parafii zgłaszają w tutejszej kancelarii chęć przystąpienia do tych sakramentów najpóźniej do końca września danego roku kalendarzowego);

Małżeństwa (kandydaci na małżonków przestawiają: metryki chrztu św. (o ile chrzest był poza tutejszą parafią), świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego, przy małżeństwach konkordatowych zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego, wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu, stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa wedle prawa państwowego)