Jubileusz 50. lecia kapłaństwa bp. Adama Odzimka

Jubileusz 50. lecia kapłaństwa bp. Adama Odzimka – emerytowanego biskupa pomocniczego Diecezji Radomskiej i wikariusza parafii w Szewnie w latach 1969-1972 odbył się 24 listopada 2019 roku w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla wszechświata. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 11.30 w kościele parafialnym w Szewnie z udziałem kapłanów rodaków oraz lokalnej wspólnoty. Homilię wygłosił ks. prałat Stanisław Szczerek – dawny wikariusz szewieńskiej parafii. Natomiast przedstawiciele parafii wraz z dziećmi złożyli życzenia i kwiaty Biskupowi Jubilatowi.