Informacja

26 sierpnia 2008 roku w Godzinie Miłosierdzia, przyjechała do Szewny Siostra Prowincjalna Inga Gęza, aby dokonać otwarcia działalności nowej wspólnoty sióstr służebniczek BDNP przy parafii św. Mikołaja w Szewnie.  Wraz z przełożoną Prowincji Tarnowskiej przyjechały s. M. Marcelina Zoń, która objęła przełożeństwo    w tej wspólnocie i posługę w parafialnym przedszkolu, oraz siostra M. Barbara Szeliga, która przyjechała z dotychczasowej posługi w Nisku.

O godz. 18.00 w kościele parafialnym podczas Uroczystej Mszy Świętej ku Czci Matki Bożej Częstochowskiej społeczność parafialna powitała nasze siostry, wręczając każdej siostrze piękny bukiet kwiatów oraz dar dla wspólnoty- nowy mikser „na dobry początek”.

          Po uroczystej kolacji na plebanii, ks. Proboszcz Jan Butryn oraz ks. Krzysztof Mikulski, Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego spotkali się z siostrami aby omówić kwestię zadań, kompetencji sióstr oraz zakres ich posługi w parafii. Siostrze Marcelinie powierzono obowiązki dyrektora przedszkola, a siostrze Barbarze posługę nauczyciela grupy przedszkolnej.

         Początki nie były łatwe- w organizowaniu domu, od przysłowiowej łyżki i ścierki…

28 sierpnia siostry otrzymały smutną wiadomość, od miejscowego Biskupa Ordynariusza Andrzeja Dzięgi, którą odnotowały w domowej kronice:  (…) ks. Biskup nie wydał zezwolenia na przechowywanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy domowej. Argumentował to tym, że są tutaj tylko 2 siostry (niepełna wspólnota), a poza tym, dom nie jest erygowany przez Zgromadzenie. Siostry muszą więc „zadowolić się” obecnością Pana Jezusa w kościele i z wielką wiarą przyjąć Jego słowa: „gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w Moje Imię, tam Ja jestem pośród nich”.

         Na dzień 1 września do przedszkola parafialnego przyszło 9 -cioro dzieci.

26 sierpnia w  Uroczystość M. B. Częstochowskiej wspólnota sióstr służebniczek   w Szewnie dziękowała Bogu za 10 lat posługi w tej parafii: „Wierzymy, że Boża Opatrzność postawił nas w tym środowisku, aby w duchu bł. Edmunda Bojanowskiego służyć dzieciom, ubogim i chorym. Jest naszą radością, że w ciągu tych lat wielu parafian –  przez poznawanie naszego Założyciela  i comiesięczne trwanie na nowennie ku Jego czci – aktywnie uczestniczy w apostolskim posłannictwie Sióstr Służebniczek BDNP.                       

                  Owocem tej współpracy są działające przedszkola parafialne w Szewnie i Jędrzejowicach, gdzie wychowując dzieci   w duchu Chrześcijańskim i patriotycznym staramy się wspierać rodziców   w dobrym wychowaniu młodego pokolenia.

                 Odwiedzając wielu chorych, starszych i samotnych, którzy dźwigając krzyż cierpienia i samotności razem  z Chrystusem, są duchową silą naszej parafii staramy się ofiarować im również kropelkę radości, organizując integracyjne spotkania oraz pielgrzymki do okolicznych sanktuariów. dostrzegając talenty, jakimi Bóg ubogaca każdego, zachęcamy rodziców, wychowawców oraz dzieci i młodzież do dzielenia się nimi w środowisku podczas spotkań modlitewnych, patriotycznych i uroczystości przedszkolnych, kultywując przez to tradycje.

               Wyrażając naszą wdzięczność, zawierzamy wszystkich ludzi dobrej woli Bożej Opatrzności, życząc, byśmy jak bł. Edmund byli dla siebie serdecznie dobrzy.

/serdecznie dziękujemy za życzliwość i pomoc… 🙂

Siostry ze Wspólnoty w Szewnie