Duchowa adopcja

 Duchowa adopcja jest to osobista modlitwa za poczęte a nienarodzone dziecko, którego życie jest zagrożone pod sercem swojej matki. Imię tego dziecka jest znane jedynie Bogu. Modlitwa ta trwa dziewięć miesięcy, tyle ile rozwija się dziecko w łonie matki i rozpoczyna się przyrzeczeniem złożonym uroczyście w kościele. Zobowiązanie modlitewne polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca oraz specjalnej modlitwy w intencji poczętego dziecka i jego rodziców. Wskazane jest również, aby do modlitwy dołączyć jakieś dobrowolne postanowienie np.: czytanie Pisma Świętego, adoracja Najświętszego Sakramentu, udział we Mszy św. w dzień nieobowiązkowy etc. Dzieło Duchowej Adopcji ma swoje źródło w objawieniach Matki Bożej w Fatimie. Maryja wzywała wówczas do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które ranią Jej Niepokalane Serce. Wśród tych grzechów niewątpliwie jest grzech aborcji – zabójstwa dzieci nienarodzonych.

Duchową adopcję rozpoczyna się zazwyczaj 25 marca, w Święto Zwiastowania Pańskiego, kiedy w Kościele przeżywamy Dzień Świętości Życia (można również rozpocząć w każdy inny dzień). Inicjatywę tę mogą podjąć osoby dorosłe, młodzież, a nawet dzieci, te jednak pod opieką osoby starszej.

Modlitwa za poczęte życie leczy głębokie zranienia powstałe na skutek aborcji, pomaga odzyskać matkom wiarę w Boga, przynosząc pokój ich sercom, a nade wszystko jest bezinteresownym darem dla adoptowanego dziecka.

Od kwietnia 2016 roku działa w Polsce mobilna aplikacja „Adoptuj Życie”, skierowana do osób, które podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Została ona opracowana, aby edukować i pozwala poznać osobie modlącej się rozwój dziecka poczętego. Fundacja ma na celu wspierać osoby w dziewięciomiesięcznej modlitwie, które się jej podjęły, przypominać o zobowiązaniu oraz promować obronę życia nienarodzonych.

W diecezji sandomierskiej każdego roku duchową adopcję podejmuje ponad 1000 osób. Pragniemy, aby wierni z naszej parafii również włączyli się w tę inicjatywę. Osoby, które zdecydują się podjąć to piękne dzieło zapraszamy na Eucharystię w sobotę 25 marca o godz. 17.00. W tym dniu w zakrystii przed Mszą św. będzie można otrzymać deklarację, która zostanie uroczyście złożona podczas Eucharystii    Zachęcamy, aby troskę o obronę życia nienarodzonych dzieci wyrazić w działaniu, jakim jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.
Krystyna Anna Jurys