Diecezjalne Dni Kultury Chrześcijańskiej koncert

W dniach 6 – 13 października 2019 roku w Ostrowcu Św. odbyły się Diecezjalne Dni Kultury Chrześcijańskiej pod honorowym patronatem ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Podczas tego tygodnia odbywało się wiele koncertów, wystaw, audycji i wykładów o tematyce chrześcijańskiej w ostrowieckich kościołach, galeriach i salach widowiskowych.

Czwartkowy wieczór 10 października był poświęcony muzyce. W Sanktuarium NMP Saletyńskiej na ul. Piaski odbył się koncert muzyki chóralnej zatytułowany „Śpiewajmy razem na chwałę Pana”. Udział w koncercie wzięło 11 chórów z diecezji sandomierskiej. Wśród uczestników były zespoły z Ostrowca Św., Woli Baranowskiej, Bodzechowa, Waśniowa, Sandomierza oraz Kameralny Chór Żeński Ad Deum z Szewny.