Żywy Różaniec

Do Ciebie się cały świat ucieka,
Przez różaniec Twej pomocy czeka,
Różańcowa Dziewico Maryjo!

Tymi słowami, 13 października w kolejną już rocznicę objawień fatimskich, rozpoczęliśmy w parafii Szewna niezwykłe wydarzenie. Jak w każdy październikowy wieczór odmawialiśmy modlitwę różańcową, ale tym razem był to różaniec inny, żywy, w którym każde Ojcze nasz… i każde Zdrowaś Maryjo… to inna osoba: dzieci z przedszkola, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, Koła Żywego Różańca, członkowie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego i Domowy Kościół. Każda z tych osób trzymała znicz, który rozświetlał ciemne wnętrze kościoła stwarzając niepowtarzalny klimat zadumy i skupienia nad tajemnicami bolesnymi różańca świętego. W szczególności cieszyła obecność osób w różnym wieku, od najmłodszych, kilkuletnich dla których było to pierwsze tego typu wydarzenie, do najstarszych, którzy od lat są przykładem wytrwałości w wierze. Modlitwie przewodniczył proboszcz parafii ks. dr Tomasz Cuber, który w szczególności polecił Matce Bożej misję odbudowy szewieńskiej wspólnoty osób wierzących.

XII Tydzień Biblijny

W III Niedzielę Wielkanocną – 26.04.2020 – rozpoczynamy
XII Tydzień Biblijny pod hasłem:
„Misterium Słowa, które stało się chlebem życia”

Zachęcamy wszystkich wiernych aby w nadchodzącym tygodniu znaleźli czas na lekturę Pisma Świętego. Czas epidemii może stać się dla nas okazją do czerpania wiary i nadziei z Ewangelii.
Do wspólnotowej lektury na czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego została wybrana Ewangelia według św. Mateusza.

Kolędnicy Misyjni 2020

Tegoroczni Kolędnicy Misyjni odwiedzili wielu naszych parafian.
W niedzielę 5 stycznia po Mszy Św. o godz. 11:30 kolędnicy w 8 grupach wyruszyli w cztery rejony naszej parafii, aby głosić radość Bożego Narodzenia w naszych domach i zachęcić do pomocy dzieciom z Amazonii.
W poniedziałek 6.01 w Święto Papieskiego Dzieła Misyjnego
na każdej Mszy Św. nasi kolędnicy modlili się za swoich rówieśników
z Amazonii. Parafianie, do których domów kolędnikom nie udało się dotrzeć poprzedniego dnia także mieli możliwość włączyć się w pomoc poprzez złożenie dobrowolnej ofiary na rzecz misji po każdej Mszy Św.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY NASZYM PARAFIANOM
ZA OTWARTE DOMY I SERCA

Jubileusz 50. lecia kapłaństwa bp. Adama Odzimka

Jubileusz 50. lecia kapłaństwa bp. Adama Odzimka – emerytowanego biskupa pomocniczego Diecezji Radomskiej i wikariusza parafii w Szewnie w latach 1969-1972 odbył się 24 listopada 2019 roku w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla wszechświata. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 11.30 w kościele parafialnym w Szewnie z udziałem kapłanów rodaków oraz lokalnej wspólnoty. Homilię wygłosił ks. prałat Stanisław Szczerek – dawny wikariusz szewieńskiej parafii. Natomiast przedstawiciele parafii wraz z dziećmi złożyli życzenia i kwiaty Biskupowi Jubilatowi.

Święto Niepodległości

11 listopada w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyła się inscenizacja słowno-muzyczna z udziałem dzieci z przedszkola parafialnego. W kościele licznie zgromadzili się rodzice i wierni dziękując Bogu za dar życia w wolnej Polsce.

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

Dnia 4 listopada 2019 roku w parafii w Szewnie odbyło się spotkanie z Dyrektorem Duszpasterstwa Rodzin – ks. dr. Tomaszem Cuberem. Po Mszy Świętej w kościele parafialnym odbyło się spotkanie z przedstawicielami rodzin z poszczególnych parafii Dekanatu Szewna. Zaktualizowano kontakty Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ustalono kolejne spotkania.