Całym sercem oddany Bogu i ludziom

W kościele pw. św. Mikołaja w Szewnie odbyła się niepowtarzalna uroczystość w hołdzie ks. inf. Marcinowi Popielowi w 25. rocznicę jego śmierci. Bogaty plan obchodów rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem bpa Edwarda Frankowskiego, z licznym udziałem księży, w tym gospodarza parafii ks. dziekana Jana Butyna. Wśród zaproszonych gościliśmy rodzinę księdza Marcina w osobie jego bratanka Jeana Marcina Popiela i jego małżonki Karen Jacobsen, senatora Czesława Ryszkę, wójta i radnych Gminy Bodzechów oraz liczne grono parafian i przyjaciół. Biografię niezwykłego kapłana zatytułowaną „Dziedzic i wielki jałmużnik” przedstawiła w imieniu parafian Krystyna Jurys, podkreślając jego wielkoduszność i pokorę, z jaką podchodził do drugiego człowieka. Ks. bp E Frankowski w wygłoszonej homilii przypomniał zasługi księdza Popiela, nazywając Go świątobliwym kapłanem i jednym z najwybitniejszych przedstawicieli duchowieństwa polskiego XX wieku. Choć dziś- podkreślił-minęło 25 lat od jego śmierci, Kapłan cieszy się mirem wśród szewińskiego środowiska, a słowa wypisane na pamiątkowej tablicy szewińskiej świątyni „Cichy sługa Eucharystii, pokorny czciciel Maryi, kapłan oddany całym sercem Bogu i ludziom” są najlepszym tego dowodem. Po części oficjalnej w Galerii Podziemia im. ks. inf. M. Popiela odbyła się promocja książki senatora Czesława Ryszki o ks. infułacie pt. „Z Szewny do nieba” i spotkanie uczestników z jej autorem. Niedzielne uroczystości zakończyły się oddaniem niezłomnemu proboszczowi hołdu na cmentarzu parafialnym, na którym, zgodnie z Jego wolą został pochowany.