Boże Ciało

W tym roku uroczystość Bożego Ciała była okazją do przeżycia kolejnego wydarzenia w naszej parafii. Po procesji i błogosławieństwie końcowym kapłani i siostry zakonne połamali się z wiernymi chlebem. Każdy mógł otrzymać symboliczny kawałek chleba jako gest dzielenia się wiarą. Powinniśmy pamiętać, że wszyscy przyczyniamy się do dzieła ewangelizacji w swoim środowisku. Oprócz dzielenia się dobrami materialnymi powinniśmy także dzielić się Chrystusem. Serdecznie dziękujemy wszystkim księżom, siostrom zakonnym, parafianom i gościom, którzy poprzez swój udział w tym wydarzeniu przyczynili się do realizacji kolejnego gestu w ósmym roku Drogi ku Lepszemu Światu.