Adoracja przy żłóbku

31 stycznia przeżywaliśmy w naszej parafii adorację przy żłóbku połączona ze śpiewam kolęd. W adoracji udział wzięli Dzieci z Parafialnego Przedszkola, chór Ad Deum, scholi Dzieci Maryi. Sylwia Gryzka – Osko, Monika Gryzka i Kamil Ośko.