240 LAT KOŚCIOŁA

Obce rzecz wiedzieć dobrze jest, – swoje obowiązek” – Zygmunt Gloger 
W niedzielę, 17 września 2017 r. – z udziałem Biskupa ks. Adama Odzimka świętowano uroczystości 240-lecia kościoła pw. Świętego Mikołaja w Szewnie.

To już 240 lat odkąd w 1777 roku z fundacji księdza Sebastiana Pisulewicza powstał utrzymany w stylistyce późnego baroku, „zespół kościelny”. Składa się na niego kościół, plebania i dwie wikarówki oraz całe otoczenie. Wszystkie budynki usytuowane są na planie krzyża, a kościół stylizowany był na świątynię jerozolimską. Dłuższe ramię stanowi kościół i plebania, a krótsze to dwie wikarówki połączone schodami i podziemnymi korytarzami.

Zachwyca bogactwo kościoła: klasycystyczna chrzcielnica, gotycka rzeźba św. Mikołaja z XIV w., XVI- wieczna monstrancja, rokokowe organy, drewniana płaskorzeźba Świętej Rodziny z XVI wieku. Prawdziwą chlubą świątyni jest rokokowa polichromia z ok. 1780 r. oraz wspaniała iluzjonistyczna kopuła. Blasku – przed wejściem do świątyni – dopełnia neogotycka, żelazna brama, swoisty majstersztyk konstrukcyjny. 

Tak piękna rocznica, nie mogła obyć się bez uroczystej mszy świętej, koncelebrowanej przez Bp Adama Odzimka, który w wygłoszonej homilii odwołał się do lat swojej posługi pasterskiej świadczonej w tej parafii w okresie, gdy proboszczem był ks. infułat Marcin Popiel. Z kolei ks. kanonik Jan Butryn, proboszcz, podkreślił troskę parafian, nie tylko o duchowy, ale też materialny wymiar kościoła. Poza tym parafianie mieli okazję posłuchać klimatycznego koncertu utalentowanej sopranistki Weroniki Iljasow, a także obejrzeć specjalnie przygotowaną na ten cel prezentację multimedialną, opisującą długą i ciekawą historię parafii.

Na koniec serdeczne życzenia złożyli zaproszeni goście. Wśród nich senator Jarosław Rusiecki, Agata Gałka – Bernacka, przedstawicielka wojewody Agaty Wojtyszek, Emilia Łupina, reprezentująca posła Andrzeja Kryja, Grzegorz Kazimierski, w imieniu posłanki Anny Krupki, Grigor Szaginian, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, prezydent Jarosław Górczyński, radny Gminy Ostrowiec Św. Włodzimierz Sajda , historyk sztuki, Monika Bryła Mazurkiewicz, dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Anna Adamska. Wójt Bodzechowa, Jerzy Murzyn nie krył wzruszenia z faktu, że uczestniczy wraz z parafianami
i radnymi (Jerzym Kozłowskim i Bogusławem Jurysem) w wyjątkowym jubileuszu kościoła, który od blisko dwóch i pół wieku góruje nad Szewną, dumnie manifestując swój religijny i historyczny triumf. Podziękował ks. proboszczowi za dobrą pracę na rzecz swojej parafii i wzajemna owocną współpracę z gminą i jednocześnie złożył życzenia wielu kolejnych lat posługi duszpasterskiej w dobrym zdrowiu.

Krystyna Anna Jurys